تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس دفتر مرکزي:

تهران , خیابان آزادی , نبش خيابان اوستا , جنب بانک صادرات، پ 152

ساعات کاري

دپارتمان فروش
ش: 8:00am - 5:00pm
1ش: 8:00am - 9:00pm
2ش: 8:00am - 5:00pm
3ش: 8:00am - 9:00pm
4ش: 8:00am - 6:00pm
5ش: 9:00am - 5:00pm
ج: تعطيل
دپارتمان خدمات
ش: 8:00am - 5:00pm
1ش: 8:00am - 9:00pm
2ش: 8:00am - 5:00pm
3ش: 8:00am - 9:00pm
4ش: 8:00am - 6:00pm
5ش: 9:00am - 5:00pm
ج: تعطيل
دپارتمان قطعات
ش: 8:00am - 5:00pm
1ش: 8:00am - 9:00pm
2ش: 8:00am - 5:00pm
3ش: 8:00am - 9:00pm
4ش: 8:00am - 6:00pm
5ش: 9:00am - 5:00pm
ج: تعطيل

scroll up