مسئولیت های اجتماعی

شرکت بهمن دیزل همواره « شعار ما همواره به حرکت می اندیشیم » را سر لوحه برنامه های خود قرار داده است. مفهوم این شعار در تک تک حروف کلمه »حرکت» به شرح ذیل گنجانده شده است:

ح:حفظ محیط زیست

ر:رضایت ذینفعان(مشتریان ، سهامداران، کارکنان، تامین کنندگان ، جامعه ، دولت و...)

ک:کنترل و نظارت دائم

ت:توسعه و بهبود مستمر

   در حال حاضر می توان اذعان داشت این شرکت با تکیه چشم انداز خود بعنوان تنها تولید کننده کامیونهای سبک با برند ژاپنی و با کیفیت ترین کامیونت تولید شده در داخل کشور با اختلاف حداقل 40 نمره منفی نسبت به رقبای خود(مطابق آدیت های دوره ای ISQI) ، موفق به اختصاص بیش از 67 درصد سهم تولید کامیونت گردیده است و بعنوان تنها خودرو ساز نمونه و یکی از 26 واحد صنعتی نمونه در سال 1386 در کشور و صد شرکت برتر کشور در سال 1388 شناخته شده است.برخی از افتخارات شرکت بهمن دیزل به شرح جدول شماره 3 می باشد.

 

افتخارات شركت بهمن ديزل

کسب عنوان خوردو ساز نمونه سال  از وزارت صنایع سال 1386

معرفی بعنوان واحد نمونه صنعتی کشور از اتاق بازرگانی و صنایع معادن سال 1386

انتخاب بعنوان یکی ازسایتهای موفق شرکت   ISUZUژاپن  سال 2007

انتخاب  بعنوان یکی از صد برند برتر كشور  از سازمان صنایع و معادن استان قزوین سال 1387

کسب جایگاه اول در رضایتمندی مشتری در گزارشات شرکت بازرسی و استاندارد  سال 1388

اخذ گواهينامه تعالي سازماني و تقديرنامه دو ستاره تعالي منابع انساني به ترتیب در سالهای 88 و 89

قرار گيري در فهرست صد شرکت برتر سال  1388

اخذ لوح تقدير بعنوان يكي از بهترين سايتهاي خارجي ISUZUژاپن  سال 2011

دارنده گواهينامه  استاندارد سيستم مديريت كيفيت از شرکت IMQ سال 1385 تا کنون

دارنده تاييديه بعنوان  سازمان  طراحي مطابق استاندارد  ISO TS 16949:2009  سال 1391

معرفی بعنوان واحد نمونه صنعتی استان قزوين  سال 1392