قطعات شرکتی

ردیف

شرح کالا

مدل خودرو

کد کالا

تصویر

1

فیلتر روغن

NPR

0041711802


2

فیلتر سوخت

NPR

0041711801


3

فیلتر هوا

NPR

0041711803


4

فیلتر روغن

NKR

0041711805


5

فیلتر سوخت

NKR

0041711804

 

6

فیلتر هوا

NKR

0041711806


7

تیغه برف پاک کن

ALL

0041711790

 

8

واتر پمپ

NPR

0041711812

 

9

کلید شیشه بالابر چپ

NPR

0041865060

 

10

کلید شیشه بالابر راست

NPR

0041865061


11

چراغ راهنما چپ

NPR

0041711811


12

چراغ راهنما راست

NPR

0041711810